Rysunek przedstawiający elementy związane (w sensie symboliki) z telekomunikacją. Są to kolejno takie elementy jak tarcza, chmura, folder, kłódka, planeta, kłódka nr 2, tarcza nr 2 oraz dwa serwery. Kolorystyka rysunku niebiesko-zielona.

OFERTA DLA ISP

Zakres usług przeznaczony dla dostawców usług internetowych (ISP) pragnących usprawnić swoje infrastruktury telekomunikacyjne.

Rysunek przedstawiający elementy związane (w sensie symboliki) z informatyką i teleinformatyką. Są to kolejno takie elementy jak trzy serwery, chmura, dwa komputery klasy PC połączone z serwerem, sieć komputerowa stanowiąca połączenie między wszystkimi elementami, chmura nr 2, foldery oraz trzy koła zębate w zarysie ludzkiej głowy. Kolorystyka rysunku niebiesko-zielona.

OFERTA DLA FIRM

Zakres usług przeznaczony dla firm poszukujących rzetelnej i profesjonalnej obsługi swoich systemów i sieci komputerowych.

 • Kompleksowa administracja infrastruktury telekomunikacyjnej ISP
 • Outsourcing na poszczególne usługi telecom/IT:
  • administrowanie siecią szkieletową i dostępową
  • administrowanie serwerami
  • zaawansowany monitoring sieci
  • wdrażanie routingu statycznego i dynamicznego
  • administrowanie systemami autonomicznymi
 • Kompleksowa obsługa informatyczna firm
 • Outsourcing IT na poszczególne usługi IT:
  • administrowanie urządzeniami sieciowymi
  • zarządzanie stacjami roboczymi
  • administrowanie serwerami
  • monitorowanie infrastruktury IT
  • zarządzanie usługami katalogowymi
  • wdrażanie specjalistycznego oprogramowania
  • cyberbezpieczeństwo