Poznaj dane rejestrowe naszej firmy

NATIOS Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 85/50, 90-423 Łódź, Polska
NIP: 7252279910
REGON: 380262547
KRS: 0000732267 (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy 5 tys. złotych